myAttendance Lite

myAttendance Lite 1.0

Miễn phí
Quản lý thời gian khán giả hồ sơ
Người dùng đánh giá
3.8  (4 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Valisha Technologies
Theo dõi của những người tham gia bằng cách sử dụng các chỉ số như dấu vân tay hay chữ ký sinh trắc học khác. Hữu ích cho các cửa hàng, văn phòng, nhà máy, vv.
tôi Attendance Software là đơn giản Time Attendance Software desingned cho quản lý thời gian mặt hồ sơ dùng dấu vân Tay, Biometric Attendance hệ thống của ZK phần Mềm, Nitgen, ESSL, Bioenable và những người khác. tôi Attendance Software có Ích cho cho cửa hàng, văn phòng giáo dục institutes, Máy. tôi có Mặt là thiết kế để theo dõi nhân viên khác, Đổi lịch nguồn đi, Daily Report, Monthly Report, Bỏ giấy đăng ký. Dùng phần mềm Automatic Shift Allotment, Fixed Shift, Auto Shift Allotment để làm thay đổi kế hoạch. Hợp nhất với khác Lương softwares, ERP là có thể.
Thông tin được cập nhật vào: